برای دانلود فیلم ها بر روی عناوین آنها کلیک کنید
 

گزیده هایی از همایش ها و کنفرانس ها
 
  
همایش مهندسی کیفیت و Big Data (اردیبهشت ۹۳ - دکتر پی نبر)
 


 

 

   بخش دوم: پاسخ به سوالات حاضرین
  1. نگرش صنعت و دانشگاه در حل مساﺋل - دکتر پی نبر
  2. تاثیر مدرک کارشناسی غیر مرتبط در اخذ پذیرش - دکتر پی نبر 
  3. عوامل مهم در اخذ پذیرش - دکتر پی نبر
  4. تاثیر معدل و مقاله در اخذ پذیرش - دکتر پی نبر
  5. ارتباط بین پروژه های کارشناسی و مساله های واقعی در صنعت - دکتر پی نبر
  6. داشتن تفکر آماری ضرورتی برای حل مساﺋل - دکتر سقایی
  7. معرفی نهضت کیفیت توسط دکتر سقایی

هشتمین کنفرانس توانمندسازی منابع انسانی (دیماه 93 - دکتر عباس سقایی )
 


 

 نهضت مهندسی کیفیت و مدیریت – از تئوری تا عمل (پاییز 93 - دکتر عباس سقایی – یزد)