بیوگرافی دکتر عباس سقایی

دکتر عباس سقایی، دانشیار و مدیر گروه مهندسی صنایع دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات هستند. ایشان از سال ۱۳۷۷ مسئولیت تدریس در دروس متعددی از جمله کنترل کیفیت آماری، مدیریت کیفیت، طراحی و تحلیل آزمایش ها، آمار و احتمال مهندسی، کنترل کیفیت پیشرفته، آمار و احتمال مهندسی، روش تحقیق، قابلیت اطمینان، داده کاوی،‌ تحلیل سری های زمانی و همچنین هدایت فعالیت های پژوهشی دانشجویان در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری را در زمینه مهندسی کیفیت بر عهده داشته اند.
 ایشان کارشناسی و کارشناسی ارشد خود را در رشته مهندسی صنایع به ترتیب در سال های ۱۳۷۴، ۱۳۷۶ و دکتری خود را در همین رشته از دانشگاه علم و صنعت ایران در سال ۱۳۸۲ با رتبه اول اخذ نموده اند. دکتر سقایی تاکنون بیش از ۸۰ مقاله علمی و پژوهشی و ISI در مجلات و کنفرانس های داخلی و بین المللی و بیش از ۱۷ کتاب در زمینه های مختلف مهندسی و مدیریت کیفیت مانند شش سیگما، تولید ناب، روش های اندازه گیری رضایت مشتری و آمار مهندسی به چاپ رسانیده و بیش از ۳۰۰ پروژه در زمینه های مختلف مهندسی و بهبود کیفیت را در صنایع کشور هدایت نموده اند. تحقیقات علمی ایشان در زمینه های گوناگون کنترل کیفیت آماری منجر به همکاری در چاپ کتاب Statistical Methods in Profile Monitoring در سال ۲۰۱۱ از طرف انتشارات John Wiley & Sons در نیویورک گردید. 
دکتر سقایی کارشناس کمربند سیاه ارشد شش سیگما،‌ مهندسی حرفه ای کیفیت امریکا (ASQ) و عضو ارشد این جامعه می باشند. ایشان همچنین عضو هیات موسس و نائب رئیس انجمن مدیریت کیفیت ایران نیز بوده اند.


بخشی از مقالات دکتر سقایی در این قسمت،‌ معرفی می شوند: