کارآموزی

از افراد علاقه مند به همکاری با آقای دکتر سقایی دعوت به عمل می آید چنانچه در زمینه های کارآموزی در پروژه ها، ترجمه کتاب، تدوین فیلم، امور گرافیکی و .... می توانند همکاری داشته باشند رزومه خود را به آدرس ایمیل saghaei.abbas@gmail.com ارسال نمایند.